8. Stará cesta (IV-V) 3h.
Popis cesty:

8. Stará cesta (IV-V) 3h.
B. Duchoň, M. Nitsch, 28.6.1934
Zima: E. Féher,J.Kováčik, I. Lehocký, A.Puškáš, 13.2.1953

Cesta križuje Szczepanského vežu, Horný Kežmarský Strážnik a nad rebríkom pokračuje v stene Kežmarskej Kopy. Pozri aj Kežmarskú Kopu. Opis AP: Severnú stenu Kežmarskej kopy rozdeľujú na dve polovice trávnaté pásy, ktoré sa tiahnú doprava hore do kotla. V spodnej časti steny bežia dva mokré komíny. Rebrom, ktoré delí tieto komíny, priamo hore na trávnaté pásy, ktoré smerujú dälej doprava cez Kotol na Nemecký rebrík, pod hornú časť steny. Aj ňou prebiehajú dva komíny. Pravým z nich šikmo doprava na rebro vpravo od komína a cez previs do kotla, v ktorom sa pravý komín končí. Z neho plochým komínikom na plošinu. Cez plošinu asi 20 metrov doľava k päte širokého, doľava vedúceho komína, ktorým vstupujeme asi 30 metrov do štrbiny medzi odštiepenou vežičkou a stenou. Odtiaľ trhlinou doprava hore na severovýchodný hrebeň a kúsok doľava na vrchol Kežmarskej kopy.