7. Matray - Rybanský (V) 4h.
Popis cesty:

7. Matray - Rybanský (V) 4h.
I. Matray, J. Rybanský, 14.8.1963
Zima:W. Dzik, W. Jedlinski, M Pronobis, marec 1975. Free sólo: M. Kapusta 2.8.1979