3. Kútom (V+) 3h.
Popis cesty:

3. Kútom (V+) 3h.
P. Jackovič, sólo, 29.9.2001