15. JZ Pilierom (dole III, hore I) 1,5 h
Popis cesty:

15. JZ Pilierom (dole III, hore I) 1,5 h
Gy. Komarnicki, R. Komarnicki, 29.VI.1912
Zima: J. Andráši, P. Frak, K. Pavlík, I. Urbanovič, 28.III.1956

podľa AP III/60 : K päte skalnatého Komarnického rebra. Toto sa začína nápadným, doľava odvráteným žltým zrázom. Z trávy dolu po hrane platne šikmo doprava horea potom traverzom na druhej strane zlomu doprava k plytkému žľabu medzi dve rebrá piliera. Žľabom 25 m hore, potom znova travera cez platne doľava na hrebeň pri veľkom balvane. Ďalší výšvih, druhý,obídeme oblúkom doprava. Hrebeňom cez prvý zub do sedielka, zprava pri ústi trávnatého žľabu. Odtiaľto 10 metrov doprava a potom trávnatým zárezom šikmo doľava hore a znova na hrebeň. Nasleduje ľahký chrbát až k plochému tretiemu výšvihu. Tu vľavo po stienke hore, potom sa presunieme na pravú stranu po preklenutej platni a cez niekoľko stupňov z platní dosiahneme vrchol výšvihu, Ďalší úsek je dlhší, ale ľahký. Pod štvrtým vežovým výšvihom trávnatým žľabom po pravej strane hore a zboku na výsvih. Po vodorovnom úseku priamo cez piaty kolmý výšvih 30 metrov do štrbinky pod vrcholovým masívom. Tu kúsok vpravo do krátkeho žľabu, ním hore a trávou doľava naspäť na hrebeň a na vrchol. Hore nepríjemný trávnatý terén. Od skalnatej časti hrebeňa 3 hod., dolu III, hore I.