12.Tušenie súvislostí (M5) 5h.
Popis cesty:

12.Tušenie súvislostí (M5) 5h.
J. Svrček, M. Styk, 8.1.2011

Náčrt steny