6. Vydržať (V+, A3) 8h.
Popis cesty:

6. Vydržať (V+, A3) 8h.
Z.Drlík, P.Mačák, 30.VIII.1976
2. leto: Králiček, V.Zboja, 18.VII.1980
3. leto: J.a Š. Bednár, 6.VIII.1980 – 7 hod.