3. Pravou polovicou steny (IV-V) 4h.
Popis cesty:

3. Pravou polovicou steny (IV-V) 4h.
J. Sláma, R. Smetana, 22. IV.1952
Leto: I. Gálfy, J.a L. Richvalský, 7 .VI.1953

Pravou polovicou steny. — Nástup ako v Stanislawského ceste až na trávnatú lávku, 30 metrov od nástupu . Ďalej šikmo doprava pod obrovskou odštiepenou platňou. Previsnutou stenou na ľavú hranu platne a po nej hore. Z pravého konca platne šikmo hore doľava asi dve dĺžky lana, miestami previsnutými lávkami a stienkami. Potom priamo hore do trávnatého vhĺbenia pod vrcholom. Vhĺbením na rebro v jeho ľavej stene, ním hore a z neho doľava do žliabku, ktorý ústi 30 metrov pod vrcholom v juhozápadnom rebre. Po rebre na vrchol.