2. Prostriedkom steny ( IV-V) 4h.
Popis cesty:

2. Prostriedkom steny ( IV-V) 4h.
A. Kenar, W. Stanislawski, A. Stanecki, 10,.VIII.1929
2. leto: Z. Korosadowicz, K. Zajac, 21.VII.1930
3. leto: F. Gádor, Wein, L. Zinner, okolo 27.VII.1930

Podľa APIII/57: Západná stena sa týči nad žľabom zbiehajúcim zo Žltej lávky. Približne v spádnici vrcholu sa strmia nad roklinou tri obrovské kolmé a hladké tabule z platní. Prvá, najspodnejšia, je sfarbená do bronzova, odštiepená od steny a hrozi zosunutím, druhá je zelená a tretia najvyššia znova bronzová. Tabule sú viditeľné už od Zbojnícke] chaty.'Výstup začíname medzi dvoma hornými tabuľami. Cez 5 metrovú ťažkú stienku na trsy trávy, odtiaľ na balvany, kúsok vpravo pod previs a cez previs III k dobrému balvanu na istenie. Ďalej doprava cez stienku na rímsu v platniach a rímsou doprava až na koniec. Od vstupu do skál 30 m. Odtiaľ cez nízku šikmou puklinou preťatú stienku. šikmo doľava IV na vrchnú hranu hornej bronzovej platne. Neďaleko jej hrany 15 metrov šikmo doľava na trávnatú plošinku, z nej priamo hore kúsok vľavo na konci kolmou trhlinou a potom po 20 metroch na ďalšiu plošinu s balvanom. (Kúsok vpravo je plochý stôl). Od jej pravého okraja trhlinou vytvorenou z balvanov, mierne doľava hore až k previsu v trhline a potom po jej ľavej tupej hrane IV na plochý stupeň a odtiaľ podobnou hranou na ďalší stupeň. Teraz dlhý krok doprava nad trhlinou na stupeň pri začiatku dalšej 15m trhliny. Ňou 8 metrov hore nakoniec cez previs V na sutinový stupeň priamo nad previsom. Odtiaľ trhlinou kúsok vlavo na trávnatý pás a po páse doľava pod malý komín s vklineným balvanom, (vľavo plošina). Komínom priamo hore, cez previs III na rozsiahlu terasu 40 metrov a po nej 20 metrov doprava až na jej koniec pod ohromnou kolmou platňou. Teraz vľavo od platne strmou stienkou hore a kúsok doprava na pravé rebro vľavo ležiaceho obrovského zárezu v platniach. Po rebre na konci po sutine a ďalej ráve na ďľšiu trávnatoskalnú terasu 40 metrov. Odtiaľ vedú priamo hore dva obrovské zárezy. Pravým - 25 metrov hore do blízkosti výklenku s plochým trávnatým dnom a vrúbeného previsnutými platňami. 5 m pod okrajom výklenku zo zárezu pokračujeme doprava, IV na rebierko vpravo a po ňom 15 metrov až do miesta kde sa stráca v previsnutých skalách. Traverz doľava nad výklenkom s pomocou odštiepeného balvanu, III na trávnato-skalnú terasu. Ňou 10 m. doľava a potom trhlinou hore. Sprvu doprava potom priamo na ďalšiu trávnatú lávku. Po lávke niekoľko metrov doľava a potom kratšou trhlinou a nakoniec cez balvany a stupne (40 m) na vrchol.