20. V hranou steny (III) 45 min.
Popis cesty:

20. V hranou steny (III) 45 min.
M.Skotnicówna, K.Kupczyk, J.A.Szczepanski, 11.8.1929

Východná stena Žltej steny je zľava spojená lávkami, ktoré zabiehajú do rokliny medzi SV zrázmi Prostredného hrotu a S stenou Žltej steny. Hrana sa skladá z troch výšvihov. Spodný obchádzame vľavo, prostredný. zliezame priamo, horný takisto, alebo ho obídeme vľavo (II). Nakoniec žliabkom na najbližší zub vrcholu. Zima: snehový výstup, výšvihy sú skalné.