19. Jarný traverz (V+,A2)
Popis cesty:

19. Jarný traverz (V+,A2)
Bílek, Adam, Tkáčik, Schauhuber, 21.-22.3.1973
Severnú stenu pretína výrazný systém trhlín a políc začínajúci sa jaskynkou v nástupe Martinovej cesty. Asi v polovici steny je prerušenie (na úrovni Petríkovej cesty). Traverz pokračuje asi o 15m vyššie. Celá cesta sleduje tento systém trhlín a políc a dolieza cestou č.17 - pilierom, ktorý sa v súčasnosti lezie voľne.