12. Via Antónia (V+,A1-A2, RP 6-) 10h.
Popis cesty:

12. Via Antónia (V+,A1-A2, RP 6-) 10h.
Z. Drlík, Urbanec, 5.6.1979
Prvé opakovanie a RP: Š Bednár, J. Pitoňák, 15.6.1980