11. Korosadowiczova cesta (V) 1h.
Popis cesty:

11. Korosadowiczova cesta (V) 1 - 2h.
Z.Korosadowicz, J.Staszel,19.7.1933
II.leto: Z.Brukner, F.Nikolics, J.Takacs, 8.1933
I.zima: J.Parák, A.Puškáš, 4.12.1949
II.zima: J.Němec, J.Sláma,16.4.1952
I.sólo: M. Kriššák, koncom 60-tych rokov, čas:15 min.?

V spádnici vrcholu sa vrýva do steny plytké vhĺbenie, ktoré sa tiahne šikmo doľava na sedielko v ľavej hrane steny. Vhĺbením vedie náš výstup.m Vstup do steny je asi 20 metrov vľavo od najvyššieho výbežku sutiny a trávy. Plytkou trhlinou 30 m. doľava hore až k previsu. Ďalej Alebo :Dnom trhliny (IV). Alebo ľahšie: Stienkou po jeho ľavej strane na trávnatú plošinu. (Nit) Odtiaľ s mierným odchýlením doľava (nit na bloku - možné stanovište) a ďalej krátkym zárezom k odštiepenému balvanu - vežičke, ktorý je už z diaľky viditeľný. Niekoľko metrov pod balvanom cez platňu doľava do širšieho zárezu a zárezom na výstupok s pohodlnou plošinou. (Nit -(otáča sa), staré skoby - stanovište) Tu lávkou šikmo doľava pod oblúkovú puklinu tvorenú platňami. Puklinou 12 metrov hore (IV+, V-), bez toho, že by sme vošli do výklenku, nad ktorým je puklina previsnutá. Nápadný blok (v ňom skoba a slučka s krúžkom ) s malou poličkou pod ním. (Stanovište) Odtiaľ: Vybočíme doľava na strmú platňu a ňou asi 12 metrov šikmo vľavo hore (staré skoby), pod previslými blokmi traverz trochu doľava dole (najťažšie miesto V) a do nápadného kútika, ktorého ľavú stranu tvorí krátky hladký popukaný pilierik (v jeho stienke kývavé balvany). Cez kútik a pilierik vo vrchnej časti a na jeho druhú stranu, trochu dole na vodorovnú skalnú lávku. (Výhodné stanovište). Tri metre vodorovne vľavo pod široký žliabok a ním hore na hranu steny, (III). Trávnatým úbočím (CH) , alebo priamo hranou steny (III) na vrchol.

Súčasné fixné odistenie:V súčasnosti sú stanovištia doplnené o nity - preistené E. Veličom v 2014. Staršie info: V dolnom záreze jeden nit vo vzdialenosti cca 45 m a druhý vyššie na bloku asi 55- 60m od úpätia - na oboch miestach po jednom nite. Horný nit na polici pod kútom sa pretáča. V traverze su v skobách slučky. Za traverzom je staré stanovište na skobách.