8. Platňami (VI-) 5h.
Popis cesty:

8. Platňami (VI-) 5h.
P.Jackovič, V.Jakubec, 20.5.1984
II.leto: J.Pitoňák, Exemberger, leto 84
III. leto: I.Papp, O.Ďuriš, leto 84

Varianty:
- Nástupový (zľava) - I. Jakubcová, V. Jakubec 6. 8. 1995, V+
- Priamo kútom vľavo od horných platní - D. Solymári, J. Lastofka, 8. 7. 2003, VI+

Foto z lezenia