7. Parákova cesta (V+) 4h.
Popis cesty:

7. Parákova cesta (V+) 4h.
J.Parák, E.Strzebonski, 25.9.1949
II.leto: B.Svatoš, J.Šimon, 6.8.1954
III.leto: J.Psotka, J.Valter, leto 1958
Free solo: M. Kapusta 21.8.1983
Pozri fototopo

Parákova cesta,ľavou časťou steny. Od najnižšieho bodu Žltej steny na dĺžku lana vpravo šikmo hore je výrazná trhlina. Cez ňu nastupujeme po voľných kameňoch a po 5 m. prechádzame vpravo na šikmú trávnatú lávku 15 metrov. Pokračujeme mierne doľava a po 20 metroch prídeme do menšieho výrazného žľabu s lámavou skalou. Tu sa rozdvojuje; my pokračujeme ľavým komínom. Po 30 metroch komínom a lámavou skalou sa dostaneme na kolmú stenu s nepatrnou trhlinou. Lezenie krajne ťažké a exponované. Nie sú tu chyty ani vhodné škáry pre skoby, asi po dvanástich metroch v stene sa dostávame na nepatrný stupeň pod kolmú 6 m. stienku. Po jej prelezení sa dostaneme cez lámavé skaly v menšom žľabe na mierne šikmé platne. Pokračujeme mierne vľavo cez previsnuté balvany do výraznej trhliny a po 30 metroch vpravo na, šikmú stupňovitú platňu. Ďalej hladkou stienkou po ľavej strane asi 3 metre hore a, stadiaľ cez previs, ktorým sa dostaneme na menší balkónik. Polkračujeme priamo hore asi 4 metre cez previsnuté, vytláčajúce balvany vľavo na šikmú platňu s výrazným hranolom na istenie. Tu, asi 2 m. po platni hore prechádzame vľavo do komína s hladkými stenami, 18 metrov, krajne namáhavé. Dostaneme sa, na mierne stupne a ďalej doľava do šikmého žľabu a po dĺžke lana priamo na východnú hranu Žltej steny. Namáhavý a exponovaný výstup, v komíne lámavá skala.