5. Chroustova cesta (V+)7h.
Popis cesty:

5. Chroustova cesta (V+) 7h.
J.Procházka, P.Stříbrný, 13.8.1970
II:leto: Šmíd, Hartil, 16.8.1970
III.leto: Berežný, Nosek, 2.7.1971
Pôvodná Chroustova cesta končí v Parákovej ceste za hranou, v súčasnosti sa často spodná časť výstupu kombinuje s výlezom Parákovou cestou v hornej časti.

Foto z prvovýstupu (Archív P. Stříbrného)