22. Známka monzunu (V+) 1h.
Popis cesty:

22. Známka monzunu (V+) 1h.
R. Lienerth, istené sólo, 30. 6. 2013
(Pozn. pravdepodobne lezené aj skôr )
Pozri fototopo