19.Vitamíny pre Knihu (VII- / VII) 1,5 h.
Popis cesty:

19.Vitamíny pre Knihu (VII- / VII) 1,5 h.
Andy Kolárik, "Remo Kuchar" 18. 8. 2006
1. opakovanie: A. Šoltýs, M. Vanovčan, 20. 8. 2006
Info:Kniha výstupov, Brnčalova chata