18.Vých. Ž. veža JV pilierom (V) 2-3h.
Popis cesty:

18.Vých. Ž. veža JV pilierom (V) 2-3h.
Hartman,Novotný, 1986 Info:Kniha výstupov, Brnčalova chata

Presný smer výstupu mi nie je známy, prosím o nejaké info.