16.Vých. Ž. veža JV roklinou (II) 1h.
Popis cesty:

16.Vých. Ž. veža JV roklinou (II) 1h.
G.A.Hefty 2.8.1908 Info:K3/2162 ,AP-I/74

Od Zeleného plesa turistickou značkou do tretiny morény Červenej doliny. Z chodníka doprava po tráve a suti k najnižšej ostrohe JV rebra. Vľavo od nej sa tiahne strmý, mokrý, čierny žlab - ním do JV rokliny. V rokline častočne vľavo žliabkom, čiastočne plochým rebrom do miesta kde sa roklina rozvetvuje.Odtiaľ doľava do bočnej rokliny a ňou na JV rebro, cez zle vrstvenú stienku na jeho poslednú vežu.ďalej po rebre na vrchol.