11.Vých. Ž. veža "pilier" (V+,A3) 3h.
Popis cesty:

11.Vých. Ž. veža "pilier" (V+,A3) 3h.
Neznámi prvovýstupci,? priestup:Š Ružbašan, M.Muroň