10.Vých. Ž. veža pilierom, Klíma-Linhart (V) 2-3h.
Popis cesty:

10.Vých. Ž. veža pilierom, Klíma-Linhart (V) 2-3h.
R.Klíma, J.Linhart, 4.8.1981