9. Vých. Ž. veža pravým žlabom (V,III) 1,5h.
Popis cesty:

9. Vých. Ž. veža pravým žlabom (V,hore III) 1,5h.
K.Bocek, V.Krajňák, 5.7.1950
Info:K3/2161 ,AP-I/75

Do dolnej časti žlabu sa vsúva veľký skalný blok. Jeho pravým kútom 60m hore (V).Ďalej priamo hore ľahším terénom v žlabe.Po troch dľžkach cez ľavú stenu, potom 60m hore pod vklinené balvany, ktoré podliezame vľavo a ďalej doľava na vrchol.