8. Vých. Ž. veža stredným pilierom (V) 2h.
Popis cesty:

8. Vých. Ž. veža stredným pilierom (V) 2h.
H.Hajdukiewicz, J.Tatar, J.Hajdukiewicz, J.Klimiňski, 20.9.1956
Druhý priestup a zima:P.Koubek, J.Krch 16.2.1974 Info:WHP-24/3901

Cesta vedie pravou stranou piliera v J stene. Pilier sa nachádza medzi ľavým a pravým žlabom J steny V.Ž. veže (medzi cestami č. 7 a 9). Nástup 30m vľavo od ústia pravého žlabu. Hore trávnatyým kútikom (IV) a potom vysokými stupňami 35m na policu pod previslou zle vrsvenou skalou.Z jej ľavého konca priamo hore 12m (V) na dobré stanovište. Odtiaľ vľavo šikmo hore 20m k kútiku. Ním hore (III) /vľavo sú previsky/ na ľahší terén, ktorým 20m na sedielko z blokom. Z neho šikmo vľavo hore 120m (II) na vežičku, v ktorej vrcholí pilier. Z nej 10m dole do sedielka. Z neho hore po ľavej strane žlabu spadajúceho z hrebeňa ešte 80m na vrchol Cesta je exponovaná a vedie v pevnej skale.