7. Vých. Ž. veža ľavým žlabom (IV) 2h.
Popis cesty:

7. Vých. Ž. veža ľavým žlabom (IV) 2h.
K.Bocek, L.Hofírek, 21.7.1950
Info:K3/2160 ,AP-I/76

Nástup vľavo od začiernených skál, kde trávnik zasahuje najhlbšie do steny, 35m žlabom hore. Potom sa rozširuje. Po 50m priamo stenou, ktorou je žlab prerušený.Ďalej trávou pod vklínené balvany, ktoré obchádzame trávnatou lávkou zľava,potom späť doprava cez stenu na trávnaté plošiny.Odtiaľ šikmo doľava k oknu, 4 metre pod ním šikmo doprava cez stenu a potom rovno hore do komínika (IV) až na trávnatú plošinku. Z nej sprava na hrebeň a na vrchol.