5. Predné Ž. sedlo J žlabom (II) 0.75h.
Popis cesty:

5. Predné Ž. sedlo J žlabom ( miestami II) 0.75h.
W.Malinowska,W.Malinowski,S.K.Zaremba, 17.8.1928
Info:K3/2158 ,AP-I/69

Sutinovým kuželom a roklinou spadajúcou priamo zo sedla hore.