3. Zadné Ž. sedlo JV vhľbením (I) 1h.
Popis cesty:

3. Zadné Ž. sedlo JV vhľbením (I) 1h.
R.Kordys, J.Mašlanka, 13.8.1911
Info:K3/2156 ,AP-I/63

Najprv cestou č.5 až po zúženie a pätu J piliera, tento traverzujúc šikmo doľava do žlabu a ním hore.