2. Zadné Ž. sedlo J pilierom (IV) 2h.
Popis cesty:

2. Zadné Ž. sedlo J pilierom (IV) 2h.
J.Doležal,H.Grandtnerová,Č.Harníček,I.Kluvánek, 21.7.1954
Info:K3/2154 ,AP-I/64

Nástup v spádnici sedla asi 30 m. vľavo od najnižšieho miesta steny. Päta steny je tvorená prevismi, nad ktorými je trávnatý žliabok.Nástup cez krátku platňu hore, mierne vpravo, ďalej asi 15m po trávnatých stupňoch hore, potom traverz do žlabu asi 20m nad prevismi. Žlabom hore a pred jeho ukončením asi 10m komínikom na plošinku piliera, ktorý je vľavo od žlabu. Z plošinky traverz doprava a stienkou na výšvih piliera, ďalej širokou trávnatou lávkou hore. Po jej skončení naspäť doprava na výšvih piliera, odtiaľ 5m exponovaný traverz doprava na plošinku a hore po dobrých stupoch.Pokračujeme trávnatým žlabom až do sedla.