11. Kriššák-Orolín (V/A2) 2h.
Popis cesty:

11. Kriššák-Orolín (V/A2) 2h.
J. a M.Kriššák, M.Orolín, J.Botka 21.9.1970

Pravou časťou v blízkosti Zlomiskovej štrbiny. Nástup 10m od pravej hrany JZ steny. Dĺžku ľahko v platni na dobré stanovište. 20 m po skobách vo výraznom kúte pod previs. Traverz doľava 4m do trhliny v platni po skobách a po skobách trhlinou hore pod malý previs. Cez neho ľahko do výrazného žliabku. Žliabkom až na hrebeň do nápadnej štrbiny.