10. Grószova cesta (II) 4Omin.
Popis cesty:

10. Grószova cesta (II) 4Omin.
A.Grósz, L.Rokfalusy 12.8.1911

Pravou stranou steny. Z dolného úseku žľabu zo Zlomiskovej štrbiny smeruje doľava nápadný plochý žliabok až k vrcholovému hrebeňu. Žliabkom až do užšieho komína, buď ním alebo platňou vľavo hore až na trávu a skaly na JV hrebeň. Ním na vrchol.