9. Zárezom JZ steny (III-IV) 1h.
Popis cesty:

9. Zárezom JZ steny (III-IV) 1h.
I.Gálfy, S.Samuhel, P.Vavro 23.10.1962

Prostriedkom steny. - Vľavo od Grószovej cesty je výrazné kútové vhĺbenie s nápadným obdĺžnikovým previsom. Nástup je v spádnici previsu, 60 m ľahko, do žliabku po previsnuté skaly. Doľava na strmo stúpajúcu platňovú policu, ktorá sa po 15 m celkom zúži. Za hranou stanovište. Ďalej platňami popod veľký čierny previs, veľmi tažko, do strmého žliabku. Ním tažko, až ku kolmým skalám, 20 metrov. Tu doprava a sme na ľahkom teréne. Cesta bola pravdepodobne, aspoň z časti, lezená už skôr.