6. Motykova cesta (V) 4h.
Popis cesty:

6. Motykova cesta (V) 4h.
S.Motyka, K.Mrózek 21.8.1935

Paralelne so žľabom do Železnej brány sa tiahne mokrý zárez oddelený od neho predskálím, ktoré sa hore strmo dvíha. 40 m hranou predskália až zaniká v platniach. Tu asi 6m doprava pod strmý žliabok. Ním hore cez dva previsy (A0) na výstupok. Odtiaľ trochu doľava a hore trhlinou na široký balkón. Z neho dlhý traverz doprava cez stupne pod previs zakončený ostrohou. Popod neho ďalej traverz na popukané platne na balkónik. Z neho dole doprava na ďalší trávnatý balkónik. 6m vpravo pod zvislú stienku s trhlinou. Trhlinou hore cez vklínený balvan na plošinku pod strmým zárezom. Ním hore na ľahší terén a na vrchol.