5. Hauschkeho cesta (V/A0) 4h.
Popis cesty:

5. Hauschkeho cesta (V/A0) 4h.
K.Hauschke, A.Reimer, M. Doubek 17.8.1962

Výstup vedie pozdĺž nápadnej trhliny tiahnúcej sa k platniam nad Železnou bránou. Nástup ako Motykova cesta alebo žliabkom, pokračujeme pozdĺž trhliny až pod previsnuté platne. Tu traverz doľava za hranu, ktorá delí stenu na dve časti, na plošinu. Z nej šikmo doľava hore k trhline pod prevismi a trhlinou veľmi ťažko na plošinu. Z nej doľava a potom cez previs pod kolmou až previsnutou stenou. Cez ňu pomocou skôb (A0). Ďalej mierne doľava lámavým kútom na hranu a ňou na vrchol.