1. Stretnutie s tichom ( M3+ ) 2 h.
Popis cesty:

1. Stretnutie s tichom ( M3+ ) 2 h.
V. Jakubec sólo, 10. 2. 2011.

Cesta bola lezená 3 hod. včítane ľadu (cesta 12 Predná Javorová veža) pod hrebeňom WI4-,