7. Häberlainova cesta (IV) 1h.
Popis cesty:

7. Häberlainova cesta (IV) 1h.
K.Bröskeová, S.Häberlain 12.9.1905

Nástup z trávnatého pásu pod štítovou stenou, v jaskynke s previsnutými skalnými zubmi (osadený borhák). Cesta vedie ľahkým platňovitým terénom na V hrebeň, na začiatok 3 metrového výšvihu nad Horným koňom. Platne umožňujú viaceré varianty výstupu.