8.Kianičkov variant (V+,A2) prvovýstup 24h.
Popis cesty:

8. Kianičkov variant (V+,A2) prvovýstup 24 hod.
Auermüller, J.Kianička, Wolek, 31.03 - 2.04.1968
Kombinácia ciest Červínka – dolná časť, len málo v nástupe, napriamujúci variant, lezený len v zimnom období, horná časť, sponad Čiernej veže, Worwova cesta z roku 1945

OS voľne: okolo r. 2000 za jeden deň, J.Santus, R.Hajdučík, J.Hreus, zatiaľ bez bližších podrobností.

Článok z Krás Slovenska