7. Prostriedkom steny (V, miesta VI) 5-7h.
Popis cesty:

7. Prostriedkom steny (V, miesta VI) 5-7 hod.
J.Červinka, A.Lowak, M.Turek, J.Walter – 18.09.1964