4. Kordysova cesta (III-IV) 4h.
Popis cesty:

4. Kordysova cesta (III-IV) 4 hod.
R.Kordys, A.Znamiecki, 28.08.1908
2.leto: R.Nalecki, A.Sokolowski,17.07.1923, s novým variantom vľavo od žľabu v dolnej časti,ešte pred vstupom na veľkú plošinu v žľabe
3.leto: W.H.Paryski, J.Sawicki, 10.08.1928
1.zima: W.Ostrowski, J.Piotrowski,3.-4.04.1947, dolnú časť steny šli vpravo od hlavného žľabu, obchádzajúc tak cestu Stanislawského, na rebre a z neho priamo do kotla v hlavnom žľabe a v hornej časti variantom, ktorý pokračuje ďalej v žľabe a tiahne sa pod štítovú stenu SZ vrcholu, na sedielko medzi vežu a SZ hrebeň
2.zima: M.Jílek, A.Mrkos, J.Slíma, 21.01.1957, pôvodnou Kordysovou cestou
3.zima: K.Cerman, J.Mašek, Posejpalová, 09.03.1960