3. Stenou ľavého piliera (V+) 13h.
Popis cesty:

3. Stenou ľavého piliera (V+) 13 hod.
L.Hodál, J.Zaťko, 24-25.02.1976, použili 15 skôb

Nákres z knihy na chate