10. Stanislawského cesta (V) 3h.
Popis cesty:

10. Stanislawského cesta (V) 3h.
W. Stanislawski, J. Staszel 9.8.1931 info AP VII/52 K396 V ceste sú osadené borháky 2st/4bh V.Tatarka 2000