9. Puškášov komín (V) 3h.
Popis cesty:

9. Puškášov komín (V) 3h.
Narovnanie Stanislawského cesty V.Kovárová, A.Puškáš 30.8.1946 info AP VII/54 K397

Nastupujeme ako Stanislavského cesta až do jaskynky, kde táto cesta traverzuje doprava Pokračujeme priamo hore komínom cez previs so skalným oknom Komín sa ďalej zužuje. Stenou vľavo cez previs a naspäť do komína. (V). Ďalej rozširujúcim sa komínom a cez vklinený balvan hore. na juhozápadné rebro a ďalej doprava na vrchol. Pri vyústení komína je zlaňovací reťaz. Osadil V.Tatarka 2000.