2. Cesta platňami (VI-VII) 4h.
Popis cesty:

2. Cesta platňami (VI-VII) 4h.
I. Kos, M. Maras, 17.6.1996
1. opakovanie pravdepodobne V. Jakubec, J. Mierka, 13. 7. 2002

Cesta vedie JZ pilieri. Spodná časť cesty (III-IV),vľavo od puškášovej cesty, dve dĺžky lana (čoky, firendy) vedie na výraznú trávnatú policu.(Stanovište). Nad policou je veľká tmavá platňa. Na stanovišti na rampe a v platniach sú osadené nity zo signom autorov. Cesta vedie v smere osadených nitov - 50 m (VII). Na stanovišti nad platňami -je veľký balkón, stanovište je spoločné pre cesty 2.,3. a 4. je osadený nit. Odtiaľ vľavo, alebo priamo ľahším terénom, alebo vpravo cez previštek do výraznej špáry a ňou hore.(ťažšie)
Pozri aj foto v "Iné užitočné info" pri stene. See photos in "Other useful info."