18. Deň Zombi (VI+) 4,5hod.
Popis cesty:

18. Deň Zombi (VI+) 4,5hod.
J.Svrček,V. Masny, 6.10.2018, sada friendov a vklínence.

Foto na FB