17. Dva dni v Chujave (M5!) 2h
Popis cesty:

17. Dva dni v Chujave (M5!) 2hod.
V.Šuraba – Vlčeková, 16.03.2016
Opis: 70m, S stena, 1.dĺžka M5! 40m – (ponechali sme 2 vklínence na 1.štande), kľúčová dĺžka skrýva v sebe 3 ťažšie miesta, výlez cez bloky, kútik a komín. Výkričník pre pár voľných blokov a horšej možnosti zaistenia. 2.dĺžka M3+ 30m – zo štandu mierne vľavo a hore pod previštek. Po platničke 5 metrov doprava a priamo hore cez vyľadnený žliabok na vrcholové plató. Štand o kosovku!

Fotoreport