16. Z núdze cnosť (M5)
Popis cesty:

16. Z núdze cnosť (M5)
J.Svrček, Z.Kabat, 21.1.2017