12. Princezná AMY (8+/9-)
Popis cesty:

12. Princezná AMY (8+/9-)
P. Haľko - R. Labuda, 8/2013

Cesta je zakreslená na 2 foto steny.
Od autorov: Cesta má 3 dlžky. Na štandoch sú reťaze takže cestou sa dá pohodlne zlaniť.
prvá dĺžka L1- 7, 8 nitov + 2 štand - 40m.
druhá dĺžka L2 - 8+/9-, 10 nitov + 2 štand - 30m.
tretia dĺžka L3 - 7, 6 nitov + 2 štand - 30m.
Celá cesta bola urobená zdola a nachádza sa medzi cestami V ríši snov (č.2) a Ľavá hrana (č.4). Nástup do cesty je skalným pilierom po cca 20 metroch naliezame do super platne.Cesta má prvý štand na skalnom koňovi, kde pretína cestu V ríši snov sprava doľava. Odtiaľ priamo hore asi 20 metrov, kde znova pretína cestu V ríši snov zľava doprava pokračujeme priamo hore cez previslú stenu smerujúc do najväčšieho previsu priamo cez previs do platne a mierne doľava na štand. Zase pretíname cestu V ríši snov sprava doľava, odliezame zo štandu mierne vľavo asi 10 metrov a potom priamo hore cez super platňu kde treba trochu lepšie dýchať. Cesta je ukončená perfektným štandom na trávnatej polici odkiaľ je možné zlaniť najlepšie každú dĺžku zvlášť.Lano vám dostane až na prvý štand, ale hrozí že pri sťahovaní môže padnúť do kúta vľavo kade vedie cesta Petrolín AA kde je dosť voľných kameňov.