10. Pre Jarku (IX-) 3 h.
Popis cesty:

10. Pre Jarku (IX-) 3 h
P. Haľko. – R. Labuda 24. 8. 2012

Športová cesta “Pre Jarku” je odistená nitmi. Prvá dĺžka (V+) 40 m, nástup kútom (vľavo od Tatarku), prvý štand pretína Tatarkovu cestu pod previsom. Druhá dĺžka (IX-) 30 m mierne vpravo nástup do platne, medzi Tatarkom a Zimou na krku. Tretia dĺžka (VIII) 25 m smerujúc na hranu piliera, štvrtá dĺžka (V) 25 m hranou piliera na vrchol. Cestou sa dá zlaniť, lepšie na tri krát, na štand č. 3 a z druhého štandu až dole (60 m laná). Materiál 10 expresiek, v prvej dĺžke podľa potreby doistenie friendami.
Info a Foto