5. Tatarkova cesta - Z (IV+, A2, OS: 7+/8-) 8 h.
Popis cesty:

5. Tatarkova cesta - západ (IV+, A2, OS: 7+/8-) 8 h.
J. Štelbaský, V. Tatarka, 14. 9. 1978
2. výstup:F a K. Janiga, júl 1982
OS: Zajac - Stoličný, 26. 6. 1994

Popis: Dĺžka lana pod pod pravý okraj najvýraznejšieho previsu pri ľavej hrane steny (IV). Ďalej popod previs cez naklonenú platňu (IV+) a cez jeho prostriedok na stanovište v platni (A2). Platňou a kútom až na šikmú platňu pod vrcholovou kolmou stienkou. (IV+, A1). Vrcholovú stienku pretínajú dve súbežné špáry. Ľavou z nich na vrchol veže. Spod vrcholovej stienky je možné po šikmej platni vodorovne vytraverzovať doprava na pravú hranu veže (II - III) a ako cesta č. 6 na vrchol.

Popis OS: Okrem prvej dĺžky pekné lezenie v pevnej skale, problém je previs s výlezom do platne. Použitý materiál: stopery, frendy, 2 tenké skoby.