5. Cez výlom (IV,V) 3h.
Popis cesty:

5. Cez výlom - pravý pilier (IV,V) 3h.
M. a T.Rewajovci, T.Piotrowski, Z.Prusisz 6.8.1964
Info:WHP13/medzi 1948 a 1949, FKII/1149,

Z plošiny pod Z stenou doprava na ploché sedielko v hrebienku oddeľujúcom Z A JZ stenu asi 70m (II tráva). Zlatý nit -stanovište. Alternatívny nástup (krajšie). Trávnato - skalným vhĺbením smerom k nápadnej hranatej štrbine ďalej vpravo od sedielka, ktorá je v pravej kulise. Pod štrbinou polica - stanovište (zlatý nit).
Zo stanovišťa doprava platňovitou stienkou zľava od výšvihu kulisy na jej vrchol, ďalej prejdeme na druhú pravú stranu kulisy a vodorovným hrebeňom do vyššie spomínaného plochého sedielka už pod výšvihom samotnej steny. Zlatý nit - stanovište.
Sme nad kotlom JZ steny v úrovni prvého bielého pásu Gálfyho cesty JZ stenou. Nad nami je platňovitý pilierik tiahnúci sa doľava. Pilierikom a členitým terénom hore na policu kde je borhák (medzistanovište). Šikmo doprava hore, ďalej traverzujeme po ľahkých nápadných odštepoch až na plošinku - stanovište (Zlatý nit).
Nad nami je platňovitý výšvih, ktorý prekonávame miernym oblúkom zľava po členitejších skalách s výlezom na ploché trávnaté pilieriky. Nimi hore na policu pod nápadný výlom so strechovými prevismi. Pod výlomom stanovište - dva borháky.
Pokračujeme buď - širokým oblúkom zľava oblezieme výlom až nad jeho previsy. Krajší variant: Buď od stanovišťa doľava a hore vhĺbením smerom k previsom, vzápätí do pravej steny vežičky a doprava nad stanovište, ktoré je kolmo pod nami. Ďalej členitým vhĺbením hore a mierne doľava cez previšťok (skoba) na stanovište s dvoma borhákmi. Od stanovišťa pod výlomom môžme liezť hneď doprava do spomínaného členitého vhĺbenia a ním až na spomínané horné stanovište.
Od stanovišťa ďalej exponovaným traverzom doľava asi 1,5 m. a oblúkom doprava hore až k hladkej platničke (skoby, postupový zlatý nit, najťažšie miesto V). Traverz asi 1,5 metra šikmo doprava a hore okolo nitu neskôr členitými skalami s mierným odchýlením doľava až na pohodlnú policu. Stanovište 2 borháky.
Ďalej ľahkým trávnatým terénom na vrchol. Cesta je preistená fixným istením na stanovištiach - V.Tatarka. Veľmi pekná cesta v pevnej skale.