26. Histamín (M6-/6)
Popis cesty:

26. Histamín (M6-/6)
L. Bulla, J. Oravcová, 13-14. 3. 2021
Medzi cestou č. 8. a 9.

Opis: Cez víkend 13. - 14. 3. 2021 sa nám podarilo spolu s Jankou Oravcovou preliezť novú cestu na Tupej, v jej ľavej časti, kde sa nachádza vrcholová asi 100 metrová bariéra. Tú sme chtiac nechtiac museli kvôli času a počasiu s časti oželieť. Vznikla tak pekná mixová túra s lezením do M6 v spodnej časti, kde bol výlezový kút s tenkou špárou zaliatou glazúrou, v hornej bariére M5 sme nakoniec traverzovali do jednej z jej rámp a prešli do žľabu Bednárovcov.

Fotoreport James