22. Groń - Kijowski (III-IV) 6h.
Popis cesty:

22. Groń - Kijowski (III jedno miesto IV) 6h.
J. Groń, K. Kijowski, 10. 3. 2012
14 dĺžok, lano 60m.

Cesta vedie pravou časťou piliera v ktorom vrcholí cesta 14. Nástup je vľavo od žľabu cesty č.15. V dolnej časti piliera trávy a skalnaté stupne o obtiažnosti II-III. Držiac sa pravej strany piliera v tomto teréne dolezieme do malého žlabu, ktorým doľava po strmých trávach na ostrie piliera pod sklaným výšvihom, ktorý prekonáme skalou po pravej strane. (najťažšie miesto - IV). Nad výšvihom exponovanou časťou piliera, chvíľu spolu s cestou 14. Po pilieri asi 60m, potom zídeme do malej štrbiny/sedielka, z ktorého doľava a traverzom do hornej časti žlabu. Po jeho pravej strane už pod skalami piliera vylezieme na sedielko v hrebeni.
Ďalšie foto línie